Danh sách thủ tục

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công
Bưu chính

Tìm thấy 128 thủ tục hành chính
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em ra khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc thành phố
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cách chức Chủ tịch, các thành viên Hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Notification


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2018
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018